Azja-Pacyfik

Najnowszy numer

Rocznik 14/2011
(Chiny w setną rocznicę rewolucji Xinhai) [plik PDF]

Bogdan Góralczyk. Rewolucja Xinhai w chińskich dziejach.

Krzysztof Gawlikowski. Cechy szczególne Rewolucji Xinhai i jej paradoksy.

Chen Yunqian. Sun Yat-sen jako symbol w pamięci politycznej klas niższych we współczesnych Chinach.

Jerzy Bayer. Problem chińskiego nacjonalizmu do chwili proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej.

Jakub Polit. Mocarstwa wobec Rewolucji Xinhai.

Pan Kuang-che. Sun Yat-sen i jego analiza „międzynarodowej pozycji Chin”.

Dominik Mierzejewski. Wyzwania chińskiej dyplomacji u progu ery republikańskiej.

Chiny - analizy

Piotr Kurczewski. Diaspora chińska na świecie – ewolucja zjawiska.

Jan Pajor. Stanowisko USA wobec Chin podczas powstania Yihetuan.

Paweł Bartosiński. Jak straciliśmy Chiny? Amerykański spór o politykę wobec Chin w latach 1944–1950.

Chiny w setną rocznicę rewolucji Xinhai - szkice

Agnieszka Łobacz Trzy zasady ludu – dokument programowy Sun Yat-sena. Refleksje tłumaczki.

Jan Rowiński. Obchody rocznic Rewolucji Xinhai w ChRL.

Artykuły recenzyjne

Marcin Jacoby. Sztuka w starożytnych chińskich tekstach (Anna Iwona Wójcik, Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego. Źródła klasyczne okresu przedhanowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria „Ex Oriente”, Kraków 2010, ss. 258).

Elżbieta Brzozowska. Wiwisekcja rozpadu chińsko-radzieckiego sojuszu (Lorentz M. Lüthi, Chiny–ZSRR. Zimna wojna w świecie komunistycznym, przeł. J. Pawłowski, K. Urban-Pawłowska, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2011, ss. 365).

Bogdan Góralczyk. Kissinger o Chinach (Henry Kissinger, On China, The Penguin Press, New York 2011, ss. 586).

Małgorzata Religa. Wielcy myśliciele starożytnych Chin (Benjamin I. Schwartz, Starożytna myśl chińska, przeł. Magdalena Komorowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 492).

Batosz Woliński. Jak wchodzić w biznes z Chińczykami? (Paul Milder, Poorly Made in China: An Insider’s Account of the China Products, revised and updated edition, Wiley, New York 2011, ss. 245).

Stanisław Meyer. Nowożytna historia Japonii (Andrew Gordon, Nowożytna historia Japonii, przeł. Iwona Merklejn, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010, ss. 496).

Puls Azji

Najważniejsze wydarzenia i procesy w Azji w 2011 roku

Informacje

W osiemdziesięciolecie urodzin Pana Andrzeja Wawrzyniaka.

Małgorzata Ławacz. Ważniejsze spotkania polityków Polski oraz krajów Azji i Pacyfiku (styczeń–czerwiec 2011).

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.