Azja-Pacyfik

Najnowszy numer

Rocznik 13/2010 (Birma) [plik PDF]

Birma

Bogdan Góralczyk. Nowy rozdział w dziejach Birmy-Myanmar: Co ze sobą przyniesie?

Bogdan Góralczyk. Brytyjczycy wkraczają do Birmy (Historia trzech inwazji).

Krzysztof Gawlikowski. Generał Aung San – twórca niepodległości Birmy.

Wiktor Ostasz. Neutralizm powojennej Birmy w kontekście amerykańskiej i brytyjskiej polityki w regionie 1945–1962.

Maung Than Htun Aung. Rozwój buddyzmu i medytacji Vipassana w nowoczesnej Birmie.

ASEAN  – Współpraca gospodarcza

Ewa Oziewicz. Nowy regionalizm azjatycki ze szczególnym uwzględnieniem ASEAN+3.

Piotr Ostaszewski. ASEAN i zmiany polityczno-gospodarcze w Wietnamie, Kambodży i Laosie.

Agnieszka Bartuzi. Współpraca Unii Europejskiej z Tajwanem w kontekście kryzysu globalnego – perspektywy rozwoju.

Artykuły recenzyjne

Dominik Mierzejewski. Jak pisać o chińskich elitach? (Łukasz Gacek, Chińskie elity polityczne w XX wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, ss. 374).

Jerzy Bayer. Birma od środka (Christina Fink, Living Silence in Burma: Surviving under Military Rule, Silkworm Books – Chiang Mai, Thailand & Zed Books, London 2009, ss. 320).

Piotr Ostaszewski. Zmagania z chińską modernizacją (Bogdan Góralczyk, Chiński feniks, paradoksy wschodzącego mocarstwa, Sprawy Polityczne, Warszawa 2010, ss. 363).

Małgorzata Religa. Jak wejść w konfucjanizm? (Xinzhong Yao, Konfucjanizm. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 342).

Stanisław Meyer. Japończycy w Mandżurii (Mariko Asano Tamanoi, Memory Maps: The State and Manchuria in Postwar Japan, University of Hawai’i Press, Honolulu 2009, ss. 211).

Beata Bochorodycz. Nowatorskie podejście do historii Japonii (Conrad Totman, Historia Japonii, Seria Ex Oriente, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 894).

Krzysztof Gawlikowski. Wprowadzenie do chińskiej kultury literackiej (Piotr Plebaniak, Starożytna mądrość chińska w sentencjach, PWN, Warszawa 2010, ss. 235).

Włodzimierz Cieciura. Reporterska historia Chin (Jonathan Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, ss. 979).

Ewa Oziewicz. Chińska transformacja, polskie spojrzenie  (Kazimierz Starzyk, Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji. Przypadek Chin, Wyd. PALCET, Warszawa 2009, ss. 280).

Materiały i informacje

PULS AZJI. Najważniejsze wydarzenia i procesy w Azji w roku 2010

Elżbieta Potocka. Instytut Matteo Ricci w Makau (Macau Ricci Institute).

Lech Kańtoch. Seminarium naukowe nt. ksiązki “Polska-Chiny. Wczoraj, dziś, jutro”.

Robert Gawłowski. Sprawozdanie z IV międzynarodowej konferencji naukowej: Współczesna Azja. Polityka, bezpieczeństwo, gospodarka, kultura.

Małgorzata Ławacz. Ważniejsze spotkania polityków Polski oraz krajów Azji i Pacyfiku (styczeń – grudzień 2010).

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.