Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 10/2007

Rocznik 10/2007
(Indie i kraje Azji Wschodniej)
[plik PDF]

Indie

Paweł Łysiak. Indie jako wschodzące mocarstwo ekonomiczne.

Joanna Łupińska. Z historii kontaktów polsko-indyjskich (od XVI w. do 1945 r.)

Magdalena Wysocka. Stosunki Indii z Unią Europejską na progu XXI w.
Polityka.

Polityka

Azyumardi Azra. Indonezyjski islam: muzułmanie głównego nurtu i polityka.

Grzegorz Wroński. Mocarstwowość Chin – wyznaczniki pozycji międzynarodowej we współczesnym świecie.

Elżbieta Potocka. Hongkong – blaski i cienie trudnej integracji.

Beata Bochorodycz. Okinawa – geograficzne i polityczne peryferie Japonii.

Adam W. Jelonek. Kryzys konsocjonalnej demokracji. Przypadek Fidżi.

Kultura i społeczeństwo

Ewa Rynarzewska. Udręczona dusza koreańska. Nurt tragicznego niespełnienia Han.

Maciej Kremplewski. O wpływie dziedzictwa Sunzi na strategie negocjacyjne w Azji Wschodniej: różnice kulturowe między Malajami, a Chińczykami.

Gospodarka

Bartosz Woliński. Rozwój nauki i nowoczesnych technologii jako podstawa sukcesu gospodarczego Singapuru.

Eseje

Bogdan Góralczyk. Ciążenie Państwa Środka – Chińczycy w Tajlandii.

Krzysztof Gawlikowski. Zapiski z Pawilonu Odlatującego Żurawia (IV) – Uwagi o jednostce i problemie praw człowieka.

Podróże i wspomnienia

Justyna Jaguścik. Turyści, włóczędzy i nomadowie – Na zachód od Pekinu. Notatki z podróży do Chin Zachodnich latem 2007 r.

Leszek Cyrzyk. Renesans konfucjanizmu w Chinach współczesnych?

Wspomnienie

Bogusław Zakrzewski. Halina Ogarek-Czoj (1931–2004) – Wybitna polska koreanistka.

Recenzje

Piotr Mazurkiewicz – Podział wewnątrz, czy między cywilizacjami? (Piotr Kłodkowski: O pęknięciu wewnątrz cywilizacji. Ideologiczny spór między modernistami a fundamentalistami w islamie i hinduizmie w XX i na początku XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2005, ss. 471).

Bogdan Góralczyk – Widok zza koszarowych murów (Thant Myint-U: The River of Lost Footsteps. Histories of Burma, Farrar, Straus and Giroux, New York 2006, ss. 363).

Marek Tylkowski – Kolejny portret Mistrza z Lu (Jonathan Clements: Konfucjusz. Biografia, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2007, ss. 108)

Leszek S. Zakrzewski – Islam w Azji Centralnej (Stanisław Zapaśnik: „Walczący islam” w Azji Centralnej. Problem społecznej genezy zjawiska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2006, ss. 211)

Informacje

Krzysztof Gawlikowski. Nowe polskie czasopismo o Chinach („Chiny Dzisiaj”).

Małgorzata Ławacz. Ważniejsze spotkania polityków Polski i krajów Azji i Pacyfiku (styczeń–listopad 2007).

Joanna Wasilewska, Bożena Rubczyńska. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie; Skarby ze Złotego Kraju.

Joanna Wasilewska. Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu.

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.