Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 9/2006Rocznik 9/2006
(Stosunki międzynarodowe Chin)
[plik PDF]

Kartki z historii

Dymitr Janczewiecki. Dramatyczny rok 1900: wojska obcych mocarstw pacyfikują Chiny – zapiski rosyjskiego korespondenta wojennego.

Artykuły

Tomasz Kamieński. Miejsce Chin w polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Małgorzata Wróblewska. Polityka Francji wobec Chin po roku 1989.

Wojciech Łysik. Stosunki niemiecko-chińskie na progu XXI wieku.

Chong-Pin Lin. Formująca się wielka strategia Chin: Ku dominacji w Azji Wschodniej, ale bez walki.

Karolina Kupińska. Wizerunek Ameryki w prasie chińskiej.

Debata

Chiny – Unia Europejska – Stany Zjednoczone: Wyzwania w XXI wieku. Zapis dyskusji na wspólnej konferencji Fundacji „Polska w Europie” oraz Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w dniu 28 lutego 2006 r.

Gospodarka

Bartosz Woliński. Restrukturyzacja i prywatyzacja chińskich przedsiębiorstw.

Piotr Niezgódka. Przestrzeganie praw własności intelektualnej w Chinach po przystąpieniu do Światowej Organizacji Handlu.

Małgorzata Pietrasiak. Indochiny – trudna integracja.

Społeczeństwo i kultura

Oyungerel Tangad. Tradycje kulturowe a życie polityczne w Mongolii.

Maung Than Htun Aung. Klasztory buddyjskie w życiu społecznym Birmy.

Materiały i informacje

Małgorzata Ławacz. Sylwetki badaczy Azji: Władysław Góralski – Od Wietnamu do Japonii.

Katarzyna Wilkowiecka. Szczyt ASEM VI w Helsinkach.

Krzysztof Gawlikowski. Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej SWPS.

Małgorzata Ławacz. Stosunki Polski z krajami Azji i Pacyfiku (lipiec 2005–grudzień 2006).

Recenzje

Bogdan Góralczyk – Czy Chiny dokonają reform politycznych? (Willy Wo-Lap Lam: Chinese Politics in the Hu Jintao Era. New Leaders, New Challenges, M.E. Sharpe, Armonk 2006, ss. 359; Minxin Pei: China’s Trapped Transition: The Limits of Developmental Autocracy, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2006, ss. 294; Shuisheng Zhao (ed.): Debating Political Reform in China. Rule of Law vs. Democratization, M.E. Sharpe, Armonk 2006, ss. 295).

Jan Rowiński – Korea a Chiny (Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak: Korea & Chiny, t.1–2, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006, ss. 323, 372).

Krzysztof Gawlikowski – Zgłębianie obcej kultury (Aneta Pierzchała: Obcość przezwyciężona? Film japoński a kultura europejska, Universitas, Kraków 2005, ss. 213).

Karin Tomala – Diaspora a chińskie sukcesy gospodarcze (Pierre Picquart: Imperium Chińskie. Historia i teraźniejszość chińskiej diaspory, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2006, ss. 256).

Krzysztof Gawlikowski. Ogród mało plewiony, czyli Leksykon chiński (Edward Kajdański, Chiny: Leksykon – historia, gospodarka, kultura, Książka i Wiedza, Warszawa 2000, ss. 346).

Bartosz Woliński – „Chińska transformacja – fenomen współczesnego świata” (Andrzej Bolesta: Chiny w okresie transformacji, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2006, ss. 166).

Krzysztof Gawlikowski. Monografia chińskich sztuk walki (Janusz Szymankiewicz, Kung Fu: Ilustrowana historia chińskich sztuk walki, Wyd. Wiatr, Warszawa 2006, ss. 172).

Krzysztof Gawlikowski. Azja Wschodnia w nowym atlasie świata (Wielki encyklopedyczny atlas świata, t. 7: Azja Wschodnia, t. 8: Azja Południowa, Gazeta Wyborcza – PWN, Warszawa  2006, ss. 96).

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.