Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik nr 7/2004

Rocznik 7/2004 [plik PDF]

Dialog między cywilizacjami

Adam W. Jelonek (z zespołem). Wartości azjatyckie – jako platforma polityczna i przedmiot badań socjologicznych.

Marta Kosmala. Dwie cywilizacje – Dwa systemy wartości. Dwie wizje praw człowieka.

Krzysztof Gawlikowski, Henryk Suchar. Dialog między cywilizacjami – Rozmowa z prof. Hamidem Bashiryeh'em, wicedyrektorem Międzynarodowego Centrum Dialogu między Cywilizacjami w Teheranie.

Społeczeństwo, kultura

Sławoj Szynkiewicz. Mit i współczesne realia Tybetu. Wybrane problemy społeczno-polityczne.

Emilia Sułek. Świat według rGyud bzhi: Podstawowe pojęcia medycyny tybetańskiej.

Wang Dewen. Obowiązkowe szkolnictwo wiejskie w Chinach: obecna sytuacja, trudności, strategie rozwiązań.

Krzysztof Gawlikowski. Zapiski z Pawilonu Odlatującego Żurawia (III).

Polityka i gospodarka

Robert A. Scalapino. Northeast Asia Today – An Overview.

Małgorzata Pietrasiak. Modernizacja systemu społeczno-ekonomicznego Wietnamu.

Paweł Milewski. Strategia i polityka rozwoju Zachodnich Chin, a stosunki gospodarczo-handlowe z sąsiednimi państwami Azji Centralnej.

Recenzje

Karin Tomala. Azja Wschodnia na przełomie wieków (Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku, t. 1-2, ISP PAN i Wyd. TRIO, Warszawa 2004, ss. 412, 448).

Krzysztof Gawlikowski. Nowe kompendium wiedzy o Chinach (Wiesław Olszewski: Chiny – Zarys kultury, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2003, ss. 375).

Bogdan Góralczyk. Chińskie zmagania z reformami (Wang Hui: China’s new order. Society, politics, and economy in transition, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2003, ss. 239).

Krzysztof Gawlikowski – Malezja: demokracja nie jedno ma imię (Adam W. Jelonek: Dylematy konsocjonalizmu: przypadek Malezji, Scholar, Warszawa 2004, ss. 300).

Krzysztof Gawlikowski – Podróże po chińskiej ojczyźnie (Irena Sławińska – Hu Peifang: Chińszczyzna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004, ss. 278).

Materiały i informacje

Bogusław Zakrzewski. Chińskie czytanki dla najmłodszych: Kilka uwag na kanwie lektury czytanek dla klas II-IV szkół podstawowych.

Beata Stoczyńska. Fundacja Azja – Europa (Asia-Europe Foundation – ASEF).

Beata. Stoczyńska. Dialog Unia Europejska – KRLD.

Beata. Stoczyńska. V Szczyt ASEM w Hanoi z udziałem Polski.

Małgorzata Ławacz. Stosunki Polski z krajami Azji-Pacyfiku w okresie maj 2003 – październik 2004.

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.