Azja-Pacyfik

Azja Pacyfik 6/2003

Rocznik 6/2003
(Chiny: Religia – Obyczaje – Polityka)
[plik PDF]

Tradycje w życiu Chińczyków

Krzysztof Gawlikowski. Religijność chińska – uwagi o innej cywilizacji.

Agata Kłoczewska. Religijność ludowa Chińczyków na Tajwanie – wyniki badań w terenie.

Maciej Witkowski. Negocjacje z Chińczykami – o regułach postępowania partnera chińskiego z cudzoziemcami i ich kulturowych uwarunkowaniach.

Chiny – polityka zagraniczna

Paweł Milewski. Polityka zagraniczna ChRL wobec Azji Centralnej i udział Chin w Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Filip Grzegorzewski. Stosunki polsko-chińskie po 1989 roku.

Krzysztof Gawlikowski. Post Scriptum.

Azja – problemy ogólne

Lech Kańtoch. Związki zawodowe w Azji Wschodniej.

Rozmowy

Krzysztof Gawlikowski. Wietnam i jego losy – kilka uwag.

Henryk Suchar. Wietnamska tożsamość – wywiad z prezydentem Wietnamu Tran Duc Luongiem.

Ryszard Zalski. Opinie Bo Yanga o Tajwanie i Chinach kontynentalnych oraz o Stanach Zjednoczonych i o współczesnym świecie.

Małgorzata Ławacz. Spotkania czołowych polityków Polski i krajów Azji i Pacyfiku w 2002/2003 r.

Krzysztof Gawlikowski. Wspomnienie o Jerzym Abkowiczu.

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.