Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik nr 19/2016

Rocznik 19/2016
(Problemy militarne i społeczno-gospodarcze Azji Wschodniej)
 

Chiny w obliczu wojen

Krzysztof Gawlikowski. Typy i charakter działań wojennych Cesarstwa Chińskiego.

Jakub Polit. Problemy i tajemnice II wojny światowej w Azji, 1937-1945.

Katarzyna Golik. Mongołowie północnych Chin wobec ekspansji japońskiej.

W 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej - debata.

Krzysztof Gawlikowski. II wojna światowa z chińskiej perspektywy.

Ksawery Burski, Krzysztof Szumski. Pekińskie obchody rocznicy zwycięstwa walki narodu chińskiego przeciw japońskiej agresji, 3 września 2015 roku.

Agnieszka Łobacz. Obchody 70 rocznicy na Tajwanie.

Edyta Nowicka. Japońskie obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Polityka Chin

Je Xu Jian. Chiny na tle zmieniającego się świata.

Zwrot ku chińskim tradycjom: Narodowa polityka prezydenta Xi Jipinga.

Krzysztof Gawlikowski. Wprowadzenie.

Cao Xiaosheng. Przyszłość stanie przed nami otworem, jeśli będziemy pamiętać o naszych korzeniach - Studiowanie uwag sekretarza generalnego Xi Jipinga o propagowaniu wspaniałej tradycyjnej kultury chińskiej.

Luo Guojie, Xia Weidong. Używać starego dziedzictwa dla współczesności i tworzyć nowe na podstawie starego.

Azja Południowo-Wschodnia

Andrzej Bolesta. Wpływ Chin na rozój i transformację Mjanmy.

Krzysztof Szumski. Indonezja - szanse i wyzwania.

Maciej Skuczyński. Separatyzm muzułmański na Filipinach - między pacyficznym państwem islamskim a autonomią.

Mateusz Kowalik. Geneza japońskiego systemu dożywotniego zatrudnienia.

Artykuły recenzyjne

Krzysztof Gawlikowski. O tradycjach politycznych Chin (O sztuce rządzenia według Mozi, Mengzi, Xunzii Hanfeizi, 治國之道: 墨子, 孟子, 荀子, 韓非子,przekład Małgorzata Religa, Wydawnictwo AkademickieDialog, Warszawa 2016, ss. 226, seria Czytanki Orientalne, publikacja dwujęzyczna).

Małgorzata Pietrasiak. Formowanie Chin jako odpowiedzialnego mocarstwa globalnego (Władimir J. Portiakow, Stanowlienije Kitaja kakotwietstwiennoj globalnoj dierżawy, Izdatel’stwo IDW RAN, Moskwa 2013, ss. 240).

Ewa Paśnik-Tułowiecka. Sinologia w praktyce, czyli osobisty demakijaż Chin Marcina Jacoby'ego (Marcin Jacoby, Chiny bez makijażu, Muza SA, Warszawa 2016, ss. 444).

Małgorzata Pietrasiak. Rosja wobec Azji (Robert Jakimowicz, Geostrategiczny wybór Rosjiu zarania trzeciego tysiąclecia, t. 3: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec regionu Azji i Pacyfiku, Azji Centralnej i Arktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 367).

Michał Snopek. Polityka energetyczna państw azjatyckich (Joanna Marszałek-Kawa, Kazimierz Pająk (red.),Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfikuw XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 206).

Adam Bednarczyk. Sztuka wyrażana przez kobiety (Magdalena Furmanik-Kowalska, Uwikłane w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskichi chińskich, Wydawnictwo Kirin, Bydgoszcz2015, ss. 282).

Katarzyna Golik. Śladami zapomnianego generała (Max Cegielski, Wielki gracz. Ze Żmudzi na Dach Świata, Karakter/Narodowe Centrum Kultury,Kraków–Warszawa 2015, ss. 381).

Dominika Janus. Polska droga smaku (Magdalena Tomaszewska-Bolałek, Polish Culinary Paths, Hanami, Warszawa 2016, ss. 148).

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.