Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik nr 18/2015

Rocznik 18/2015
(Chiny: w kręgu nowych kultur) [plik PDF]

Krzysztof Gawlikowski. Zmiany stosunku do Mao Zedonga w Chinach współczesnych i jego kult religijny.

Małgorzata Religa. Yiguandao i kult Niezrodzonej Macierzy.

Dominik Mierzejewski. Kult jednostki a problem tworzenia „rewolucyjnej tożsamości” w okresie Rewolucji Kulturalnej.

Katarzyna Golik. Synkretyczne kulty współczesnych Mandżurów.

Joanna Afek. Chińskie tradycyjne praktyki magiczne na rzecz osiągnięcia i utrzymania bogactwa.

Marek Tylkowski. Gu Hongming – zapomniany „mędrzec Wschodu”.

Anna Czelnokowa-Siejka. Postrzeganie japońskiej kultury anime we współczesnym chińskim środowisku młodzieżowym.

Joanna Starecka. Trudny proces wskrzeszania japońskiej dumy narodowej.

Krzysztof Szumski. Nowa polityka zagraniczna prezydenta Chin Xi Jinpinga.

Wang Yun. Wpływ modernizacji Chin na funkcjonowanie guanxi w chińskim społeczeństwie.

Artykuły recenzyjne

Jan J. Milewski. Czym jest „potęga” w XXI wieku? (Pierre Buhler, O potędze XXI wieku, przekład z francuskiego Grażyna Majcher, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2014, ss. 516).

Jan J. Milewski. Gospodarka Chin w dobie globalizacji (Huang Weiping, A Win-Win Future, Chinese Economy in the Age of Globalisation, Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe, Beijing 2012, ss. 178).

Agnieszka Łobacz. Cesarzowa Cixi w nowym świetle (Jung Chang, Cesarzowa wdowa Cixi. Konkubina, która stworzyła współczene Chiny, tłum. z angielskiego Anna Gralak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015, ss. 496).

Krzysztof Nowakowski. Trudne dzieje Republiki Korei (Grażyna Strnad, Korea: polityka Południa wobec Północy w latach 1948-2008. Zmiana i kontynuacja, Instytut Zachodni, Poznań 2014, ss. 600).

中山 辛亥革命研究: 与前高峰论坛纪实, 中国中山研究会, [Badania nad Sun Zhongshanem i Rewolucją Xinhai: retrospekcja i bogata przyszłość. Zapis dyskusji na forum dyskusyjnym, Towarzystwo Badań nad Sun Yat-senem], Beijing 2011, ss. 214

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.