Azja-Pacyfik

Azja-Pacyfik 1/1998

Rocznik 1/1998

Spis treści [plik PDF]

Artykuły:

Krzysztof Gawlikowski. Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej. [plik PDF]

Karin Tomala. Chiny a prawa człowieka. [plik PDF]

Krzysztof Karolczak. Japońska demokracja – tatemae czy honne? [plik PDF]

Krzysztof Jasiecki. Reformy strukturalne w Japonii u progu XX wieku. [plik PDF]

Władysław Góralski. Założenia i kierunki polityki zagranicznej Japonii. [plik PDF]

Bohdan Kikolski. Plany rozwoju gospodarczego Chin. [plik PDF]

Kazimierz Starzyk. Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej Chińskiej Republiki Ludowej – implikacje dla Polski. [plik PDF]

Jarosław Grzywacz. Wybory prezydenckie w Republice Chińskiej na Tajwanie 1996. [plik PDF]

Dziedzictwo azjatyckie

Krzysztof Gawlikowski. Strategie na konflikt i negocjacje. O Sztuce wojny Mistrza Sun. Reguły wojowania Mistrza Sun (fragmenty). [plik PDF]

Dyskusje i polemiki

Adam W. Jelonek. Ofiary rewolucji Czerwonych Khmerów w Kambodży. Próba obiektywnej oceny. [plik PDF]

Materiały

Nguyen Thanh Giang. Obraz wietnamskiej reformy rolnej w latach 1980-1995. [plik PDF]

Florian Buks. Wybory do władz lokalnych Tajwanu. Statystyka. [plik PDF]

Artykuły recenzyjne [plik PDF]

Karin Tomala. Waldemar Dziak, Marceli Burdelski, Chiny u progu XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997, ss. 176.

Krzysztof Gawlikowski. John King Fairbank, Historia Chin, nowe spojrzenie, Wyd. Marabut, Gdańsk 1996, ss. 146.

Krzysztof Gawlikowski. Romuald Huszcza, Honoryfikatywność; Gramatyka – pragmatyka – typologia, Wyd. Akademickie „Dialog”, Warszawa 1996, ss. 257.

Krzysztof Gawlikowski. Li Zhisui, Prywatne życie przewodniczącego Mao, Wyd. Philip Wilson, Warszawa 1996, ss. 713.

Elżbieta Potocka. Ewa Pałasz-Rutkowska, Andrzej T. Romer: Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945, Bellona, Warszawa 1996, ss. 272.

Janusz Kowalski. Tajwan w stosunkach międzynarodowych, pod red. Edwarda Haliżaka, Fundacja Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 1997, ss. 148.

Nowe książki, kronika [plik PDF]

Janusz Kowalski. Kronika życia naukowego w 1997 r.

Małgorzata Ławacz. Stosunki Polski z krajami strefy Azji i Pacyfiku w latach 1995–1997.

Abstracts in English [plik PDF]

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.