Azja-Pacyfik

Studia azjatyckie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
Informacja

W 2013 r. Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej SWPS w Warszawie uruchomiło  nowy kierunek studiów: Studia azjatyckie - Chiny i Azja Wschodnia. Są to trzyletnie studia licencjackie z intensywna nauką języka chińskiego (240 godzin rocznie przez 3 lata) i nauką języka angielskiego (120 godz. rocznie przez 2 lata). Kształcą one specjalistów dla współpracy Polski i Unii Europejskiej z Chinami i całą Azją Wschodnią (od Japonii aż po Birmę).

Studia te mają zatem specyficzny profil: skoncentrowane są na sprawach współczesnych – politycznych, społecznych i kulturowych, z pewnymi elementami kwestii gospodarczych. Dawne dzieje i tradycje studiowane są tylko na tyle, na ile jest to konieczne dla rozumienia współczesności.

Drugą ich szczególną cechą jest zapoznawanie studentów nie tylko ze sprawami Chin i  Azji Wschodniej, ale także z innymi regionami Azji, od Turcji aż po Indie. W rezultacie absolwent będzie najlepiej radził sobie ze sprawami dotyczącymi Chin, ale powinien także znać podstawowe problemy dotyczące całej Azji

Trzecią ich cechą szczególną jest profil praktyczny. Dlatego, obok naukowców-badaczy, liczne zajęcia na tych studiach prowadzą eksperci-praktycy. Zapraszamy przy tym najlepszych polskich specjalistów. Studenci mają też codzienne kontakty z wykładowcami-Azjatami. Oferujemy do wyboru dwa moduły specjalizacyjne: dyplomacji i organizacji międzynarodowych, albo też biznesu azjatyckiego.

Dużo uwagi poświęcamy różnicom między kulturami jak również doświadczeń historycznych. Zwracamy więc uwagę na problemy mentalności i obyczajowości, jak też na sprawy życia codziennego. Zamiast standardowego WF oferujemy np. zajęcia Ciało i duch w różnych kulturach azjatyckich, gdzie studenci poznają azjatyckie koncepcje w tej dziedzinie i zgłębiają je w praktyce, m.in. ćwicząc sztuki walki, taiji  i jogę. Cykl zajęć Kultury kulinarne i biesiadne Azji ukazuje studentom całą panoramę różnic kulturowych i obyczajów w tej sferze, która zarówno w kontaktach oficjalnych jak i prywatnych odgrywa ogromna rolę. Oczywiście na innych zajęciach podobnie przekrojowo studenci studiują religie azjatyckie, dzieje dawne i najnowsze, kultury biznesowe itp. Są to jedyne w Polsce studia o takim profilu.

Wszyscy studenci mogą skorzystać z semestralnych studiów w Chinach dla doskonalenia języka i poznania kraju. Podczas praktyk  studenci mogą nabyć umiejętności praktyczne, m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w polskich placówkach w Azji.

Dostrzegając szybko rosnącą rolę Chin i innych krajów Azji w gospodarce światowej, w polityce oraz we współpracy kulturalnej postanowiliśmy przygotować młode kadry, które będą potrafiły efektownie współpracować z Azjatami w Polsce, w samej Azji, czy też w środowisku międzynarodowym. Rozważamy uruchomienie studiów magisterskich o podobnym profilu.

Studenci SWPS mogą korzystać z jednej z najlepszych w Polsce bibliotek orientalistycznych i mogą nawiązywać kontakty ze Azjatami, w tym z Chińczykami, studiującymi na naszej uczelni. Studenci mogą podejmować działania w Kole Naukowym Studiów Azjatyckich. Na naszej uczelni wydawane jest ogólnopolskie czasopismo „Azja-Pacyfik: Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka” (numery archiwalne dostępne są bezpłatnie na stronie www.azja-pacyfik.pl). Razem ze znaną w Warszawie Biblioteką Publiczną na ul. Koszykowej, i przy pomocy kilku innych instytucji,  organizujemy co miesięczne debaty poświęcone Chinom (dostępne na stronie naszego Centrum: www.swps.pl/warszawa/wydzial-kulturoznawstwa-i-filologii/centrum-cywilizacji-azji-wschodniej ). Mamy nadzieję, że studia te przysłużą się rozwojowi współpracy Polski z krajami azjatyckimi, a naszym absolwentom umożliwią ciekawe życie pełne nowych wyzwań.

Prof. Krzysztof Gawlikowski
Dyrektor Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej SWPS
Warszawa, marzec 2015 r.

Redakcja: azjapacyfik@swps.edu.pl. Wykonanie strony: Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl.